Kõik metallist

astera.ee

Hinnapäring saada siit!

Liug- ja tiibväravad, metallaiad

Eriprojektidena on võimalik tellida tänapäevaste automaatika ja mehhanismidega varustatud liug- ja tiibvärvaid, jagvärvaid ja sinna juurde erinevate lahendustega piirdeaedu.

Väravate valmistamisel on olulisel kohal ilmastikukindlus, vastupidavus ja kasutaja mugavus. Väravaautomaatikat saab juhtida nii puldi kui ka mobiiltelefoniga.

Soovitame metallpinnad eelnevalt kuumtsinkida ja seejärel värvida, sest seeläbi saavutatakse parim ilmastikukindlus.

Meie koostööpartnerid tagavad tootele korrosioonikindla atraktiivse viimistluse.

Erilist rõhku paneme tugevusarvutusele ja sertifitseeritud toormaterjalide valikule. Lisaks metallile kasutame kliendi soovist lähtuvalt puitu, klaasi ja plastikut.

Tehnoloogias kasutame alumiiniumkeevitust, roostevaba terase keevitust, argoonkeevitust. Samuti kasutame erinevaid CNC juhtimisega seadmeid. Näiteks toru painutamisel juhib protsessi arvuti.

Teraskonstruktsioonide tootmisel lähtume Teie vajadustest ja soovidest. Meie insenerid pakuvad Teile terviklahenduse alates projekteerimisest kuni paigalduse ja hoolduseni.

Ruumiline 3D mudelprojekteerimine võimaldab Teil kavandatud toodet eelnevalt näha ja teha vajalikke täiendusi. 

Meie vilunud paigaldajad abistavad Teid meelsasti tellitud toodete transpordi, paigalduse ja automaatika seadistamisega.

Tootmises on abiks sildkraana ja kliendile transportimiseks 8 tonnise kandevõimega veok. Teeme töid ka kliendile sobivas asukohas.

Küsimused, tellimine